Kurt Pedersen, SCIENTIA UTVECKLING
Arbetslagsutveckling för effektivare arbetslag
Mötesrum Sandkvist i konferenshuset
Mötesrum Norberg i konferenshuset
Stora Rolfstugan 8 sovrum, 2 sängar per rum
Boende i stora Rolfstugan, kök och allrum

Effektivare arbetslag.
Arbetslagsutveckling har som syfte att utveckla en existerande eller nybildad arbetslag. Den kan ge bättre samarbete i gruppen och snabbare och bättre resultat. Utbildningen ökar deltagarnas självinsikt och tillhörighet i gruppen.

Kurt Pedersen,SCIENTIA UTVECKLING
Organisationskonsult
UGL-handledare ¤
Certifierad SDI-handledare ¤¤
Samtalsterapeut inom psykodynamisk psykoterapi

E-mail pedersenkm24@gmail.com
Mobil 070-3042679

Samarbetar sedan 2002 med Umeå universitet där UGL är obligatorisk del i läkar- och tandläkarutbildning.
Har mångårig erfarenhet som ledare/chef i tung processindustri.

¤ UGL = Utveckling av Grupp och Ledare
¤¤ SDI = Strength Deployment Inventory (ett reflektionsmaterial)

Mål med arbetslagsutveckling.
¤ Ökad mognadsgrad och effektivitet i gruppen.
¤ Snabbare och bättre beslut.
¤ Tydliga riktlinjer
¤ Större samstämmighet mellan gruppens och organisationens mål.
¤ Bättre samarbete mellan grupper.
¤ Färre konflikter och bättre förmåga att hantera konflikter.
¤ Ta tillvara individuella ide’er och öka kreativiteten.

Utbildningen ger deltagarna ökad självinsikt och ökat självförtroende.
De får känna tillhörighet och trygghet i gruppen genom att:

¤ Ge och ta emot konstruktiv feedback.
¤ Förstå relationer mellan människor i ett arbetslag.
¤ Förstå hur värderingar påverkar relationerna i arbetslaget.
¤ Inse vikten av att utnyttja gruppens alla resurser.

Arbetslagsutveckling föregås av samtal med beställaren och anpassas efter de behov som finns.
Utvecklingen sker under 2 dagar genom upplevelsebaserad inlärning. Den förankras i korta teorier och effektiva uppgifter för att hjälpa gruppen till ett gemensamt växande. Gruppdeltagarna lär känna varandra på ett djupare och mer personligt plan. Uppföljning bör ske vid minst ett tillfälle.

Utbildningsplats i Rantajärvi Vildmark.
Antal gruppdeltagare ca 8-12 personer, språket är svenska. Helpension med boende och mat.
Boende i stora Rolfstugan med 8 sovrum, 1-2 personer per rum. Vid behov även en 4 bädd stuga.

Arbetslagsutveckling hösten 2024.

Oktober v42, v43, v44

November v45, v46, v47

December v49

Lämpliga veckodagar planeras in utifrån kundens önskemål.

Vi lämnar skriftlig offert vid förfrågan.

Välkommen till en plats för reflektion och växande.