Kurt Pedersen, SCIENTIA UTVECKLING
Arbetslagsutveckling för effektivare arbetslag
Arbetslagsutveckling utbildning ca 8-12 personer
Mötesrum Sandkvist i konferenshuset
Mötesrum Norberg i konferenshuset
Mötesrum Pekku i konferenshuset
Boende i stora Rolfstugan, 8 sovrum och 2 sängar per rum

Effektivare arbetslag.
Arbetslagsutveckling har som syfte att utveckla en existerande eller nybildad arbetslag. Den kan ge bättre samarbete i gruppen och snabbare och bättre resultat. De som deltar kan få ökade självinsikter och tryggare tillhörighet i gruppen.

Kurt Pedersen,SCIENTIA UTVECKLING
Organisationskonsult
UGL-handledare ¤
Certifierad SDI-handledare ¤¤
Samtalsterapeut inom psykodynamisk psykoterapi

E-mail pedersenkm24@gmail.com
Mobil 070-3042679

Samarbetar sedan 2002 med Umeå universitet där UGL är obligatorisk del i läkar- och tandläkarutbildning.
Har mångårig erfarenhet från tung processindustri som ledare/chef.

¤ UGL = Utveckling av Grupp och Ledare
¤¤ SDI = Strength Deployment Inventory (ett reflektionsmaterial)

Mål med arbetslagsutveckling.
¤ Ökad mognadsgrad och effektivitet i gruppen.
¤ Snabbare och bättre beslut.
¤ Tydliga riktlinjer
¤ Större samstämmighet mellan gruppens och organisationens mål.
¤ Bättre samarbete mellan grupper.
¤ Färre konflikter och bättre förmåga att hantera konflikter.
¤ Ta tillvara individuella ide’er och öka kreativiteten.

Deltagarna kan…….
¤ Få ökat självförtroende och ökad självinsikt.
¤ Få ge och ta emot konstruktiv feedback.
¤ Få känna trygghet och tillhörighet i gruppen.
¤ Förstå relationer mellan människor i ett arbetslag.
¤ Förstå hur värderingar påverkar relationerna i arbetslaget.
¤ Inse vikten av att utnyttja gruppens alla resurser.

Arbetslagsutveckling föregås av intervjuer med beställaren och anpassas efter de behov som finns.

Utbildningsplats i Rantajärvi Vildmark. Antal gruppdeltagare ca 8-12 personer och språket är svenska. Boende i stora Rolfstugan med 8 sovrum, 1-2 personer per rum. Vid behov tillkommer en 4 bädd stuga. Helpension med boende och mat.

Utbildningsveckor 2024: v2-v3-v5-v6-v11-v15-v17. Ankomst måndag, utbildning tisdag-onsdag, avresa torsdag förmiddag alternativt onsdag kväll.

Vi lämnar skriftlig offert vid förfrågan.

Välkommen till arbetslagsutveckling !